• Зграда седишта суда

  Прекршајни суд у Нишу

  Адреса Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 41а
  Телефон 018 511-742
  Факс 018 511-758
  e-mail prekrsajnisudnis1@mts.rs
  Матични број: 17774107 ПИБ: 106399375

  Председник суда
  Вера Цвјетковић

 • Одељење у Алексинцу

  Одељење суда у Алексинцу

  Адреса 18220 Алексинац, Аце Милојевића 2
  Телефон 018 804-230
  Факс 018 804-230
  e-mail psnoaleksinac@open.telekom.rs

  Председник oдељења
  Лела Дамјанић

 • Одељење у Дољевцу

  Одељење суда у Дољевцу

  Адреса 18410 Дољевац, Николе Тесле 121
  Телефон 018 810-058
  Факс 018 810-058
  e-mail szpdoljevac@gmail.com

 • Одељење у Житорађи

  Одељење суда у Житорађи

  Адреса 18412 Житорађа, Топлички хероји 10
  Телефон 027 836-2072
  Факс 027 836-2072
  e-mail magistrat1@open.telekom.rs

 • Одељење у Мерошини

  Одељење суда у Мерошини

  Адреса 18252 Мерошина, Цара Лазара 7
  Телефон 018 489-2287
  Факс 018/489-2287
  e-mail oozpmerosina@open.telekom.rs

 • Одељење у Ражњу

  Одељење суда у Ражњу

  Адреса 37215 Ражањ, Партизанска б.б.
  Телефон 037 841-247
  Факс 037 841-247
  e-mail prekrsajirazanj@gmail.com

 • Одељење у Сврљигу

  Одељење суда у Сврљигу

  Адреса 18360 Сврљиг, Радетова 2
  Телефон 018 821-128
  Факс 018 821-128
  e-mail psnodeljenjesvrljig@open.telekom.rs