Почетна  
 


Прекршајни суд у Нишу основан је за територију града Ниша и општине Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Житорађа, Мерошина, Ражањ и Сврљиг , са одељењима суда у Алексинцу, Дољевцу, Житорађи, Мерошини, Ражњу и Сврљигу и отпочео са радом 01.01.2010.године у складу са Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава и Закона о уређењу судова („Сл. Гласник Р. Србије“, бр. 116/08) и обавља свој рад у складу са Законом о прекршајима („Сл. Гласник Р.Србије“ бр.101/05, 116/08, 104/09 и 111/09).

15.06.2011. године почетак рада сајта Прекршајног суда у Нишу

Прекршајни суд у Нишу je пресељен и налази се у улици Генерала Милојка Лешјанина бр. 41 А , (зграда бившег Уреда).

Поштански број: 18000 Ниш

Tел.018/511-742, тел/факс 018/511-758

e-mail: prekrsajnisudnis1@open.telekom.rs

             prekrsajnisudnis2@open.telekom.rs

   У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештавања јaвности о раду суда и судским поступцима Прекршајни суд у Нишу, дана 15.06.2011. године поставио је своју интернет страницу са доменом .

   Обзиром да велики број грађана долази у контакт са прекршајима, постављањем ове презентације, желимо да омогућимо свим странкама и заинтересованим лицима да на што једноставнији начин дођу до информација везаних за прекршајни поступак, а ради остваривања и заштите права.  Објављивањем Информатора о раду Прекршајног суда у Нишу на нашем сајту са основним подацима о Прекршајном суду у Нишу од значаја су за остваривање права грађана и презентацију организације рада суда у јавности.